Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE  VOORWAARDEN   KADANZ EN PARTNERS BVBAVolgende voorwaarden, inbegrepen algemene voorwaarden, bijzondere verhuurvoorwaarden en bijzondere freelancervoorwaarden, zijn zonder tegenbericht van toepassing op elke verhuur, verkoop en transport van goederen, alsmede bij het leveren van diensten, dewelke rechtstreeks, in onderaanneming of freelance geschieden.Artikel 1 – Algemeen1.1.    De onderhavige algemene voorwaarden gelden voor alle aan KADANZ ENMeer lezen over “Verkoopsvoorwaarden”